Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Slider monografie

BIZ nr 348: Proponowane reformy walutowe i Eurosystemu

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 348/2018: dr Frank Decker, „Proponowane reformy walutowe i Eurosystemu”.

Globalny kryzys finansowy (2007) i europejski kryzys długu publicznego (2012) spowodował daleko idące zmiany w prowadzeniu polityki pieniężnej przez główne banki centralne. Skala dokonanych interwencji była znaczna. Banki centralne Eurosystemu stały się dominującymi nabywcami i posiadaczami obligacji rządowych. W związku ze skalą i charakterem interwencji po raz kolejny pojawiły się głosy wzywające do przeprowadzenia gruntowniejszych reform obecnego systemu.

Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ „Euro – szanse i zagrożenia”. Prezentowane analizy i opinie dotyczą funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, możliwych jej przekształceń oraz konsekwencji przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty lub pozostawania poza strefą euro. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640