Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Dr Krystyna Sikorska-Dzięgielewska in memoriam

dzieglewska

Z wielkim żalem przyjęliśmy 9 czerwca 2018 r. wiadomość o śmierci Pani dr Krystyny Sikorskiej-Dzięgielewskiej – prawnika, historyka ustroju państwa, dydaktyka i nauczyciela akademickiego o ogromnym doświadczeniu, wychowawcy wielu roczników studentów prawa oraz administracji.

Pamięć i emocje trwale łączyły Krystynę Sikorską-Dzięgielewską z rodzinną Wileńszczyzną, choć sama, urodzona w Grodnie, dorastała w Bydgoszczy, a od podjęcia studiów prawniczych na UAM związana była z Poznaniem. Pierwszym miejscem Jej zatrudnienia na stanowisku asystenta i starszego asystenta był Zakład Nauk Prawno-Politycznych w Instytucie Zachodnim (1966-1972), skąd wróciła na Wydział Prawa i Administracji UAM. Z Katedrą Historii Prawa Polskiego (obecnie Katedra Historii Ustroju Państwa) związała się - jak się miało okazać – na resztę życia, uzyskując w 1978 r. doktorat na podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. Jana Wąsickiego dysertacji o prawach socjalnych i ustawodawstwie socjalnym w Niemczech w latach 1815-1933. Od 1967 r. publikowała artykuły oraz recenzje na łamach „Przeglądu Zachodniego” oraz wydań obcojęzycznych czasopism IZ, a także „Czasopisma Prawno-Historycznego”, uczestniczyła w edycji wspomnień i opracowań historiograficznych poświęconych uniwersytetowi oraz postaciom współtworzącym poznańskie środowisko prawników i niemcoznawców; była m.in. współautorką Zarysu dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu 1919-2004, Poznań 2004. Z powodzeniem rozwijała talenty dydaktyczne oraz naukowe w gronie historyków i badaczy dziejów ustroju. Ich owocem stały się podręczniki, pomoce źródłowe oraz testy egzaminacyjne, których była Autorką i Współautorką, m.in. Powszechna historia państwa i prawa (współaut. Krzysztof Krasowski, Bogdan Lesiński, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz, Poznań 1993 i późniejsze wydania), Historia ustroju państwa (współaut. Krzysztof Krasowski, Marek Krzymkowski, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz, Poznań 2002 i późniejsze wydania).

Cenne pozostały związki z Instytutem Zachodnim, uwidocznione w podejmowanej przez Krystynę Sikorską-Dzięgielewską tematyce dziejów ustroju Niemiec XIX i XX stulecia, historii ziem polskich pod zaborem pruskim, a także problematyce Niemiec współczesnych po II wojnie światowej. Należała do grona autorów monumentalnej pracy Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny (Poznań 1999).

Wraz z odejściem dr Krystyny Dzięgielewskiej Instytut Zachodni traci pełną życzliwości współpracowniczkę i sympatyka, uczestniczkę realizowanych w placówce projektów badawczych, a także osobę, która poświęciła wiele swego czasu oraz ofiarnej aktywności Stowarzyszeniu Instytut Zachodni, przez długie lata pełniąc funkcje sekretarza oraz – do ostatnich dni - członka Kuratorium Stowarzyszenia. Osobiste więzy znajomości, datujących się nierzadko od wielu dekad, dla wielu osób stały się sprawdzonymi przyjaźniami. Z poczuciem istotnej straty, ale równocześnie szacunku i wdzięczności za wspólnie przebytą drogę zachowujemy pamięć o postaci dr Krystyny Dzięgielewskiej.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640