Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Europa socjalna – filar tożsamości europejskiej?

Europa-bei-nacht1-1024x768

Europa socjalna – filar tożsamości europejskiej?

Polityczne, społeczne i ekonomiczne wizje mobilności na europejskim rynku pracy

 

 Zapraszamy do nadsyłania tekstów do anglojęzycznej publikacji dotyczącej zagadnień związanych z Europą Socjalną.

 

Idea

Swoboda przemieszczania się w UE osób, kapitału, towarów i usług stwarza pytanie o to, jak należy rozumieć hasło Europy socjalnej. Czy wspólne standardy socjalne są nam potrzebne? W jakich wymiarach powinny być ujednolicone polityki państw wobec migrujących pracowników? Czy istnieją wzorcowe narodowe modele polityki socjalnej w obszarze rynku pracy?

W haśle Europy socjalnej krzyżują się różne wizje przyszłości UE, odmienne interesy państw członkowskich, a w ramach tych państw – różnych grup społecznych i gospodarczych. Interesujące jest rozpoznanie punktów styczności i różnic w UE w odniesieniu do koncepcji „Europy socjalnej” i regulacji dotyczących jednolitego rynku pracy. Chcemy umożliwić dyskusję badaczom z różnych państw członkowskich, która uwzględniałaby m.in. rozbieżności między południowymi a północnymi i między wschodnimi a zachodnimi państwami UE, odmienne interesy narodowe i różne perspektywy polityczne i ideologiczne, dysonanse między pragmatyzmem instytucji europejskich, a doświadczeniami różnych aktorów społecznych i gospodarczych (np. związków zawodowych, organizacji pracodawców).

Spojrzenie na problem „Europy socjalnej” z dwóch perspektyw, zarówno „od góry” i „od dołu”, może przyczynić się do odkrycia niedostrzeganych dotąd zbieżności w dyskusjach, które dotąd toczyły się m.in. przy okazji rewizji dyrektywy 96/71/WE o pracownikach delegowanych czy uchwalenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

 

Zagadnienia

Zaproszenie do publikacji kierujemy do autorów, którzy chcieliby odpowiedzieć na pytania w następujących obszarach:

I: Przyszłość Europy Socjalnej

 • Jaka powinna być odpowiedź UE wobec istniejących różnic strukturalnych pomiędzy państwami z zachodu i wschodu oraz z północy i południa Europy?
 • Co zrobić by nie urzeczywistniły się obawy „starych” państw członkowskich związane z dumpingiem socjalnym o „równanie w dół”?
 • Co może pomóc wschodnim i południowym państwom uniknąć pułapki średniego dochodu i dać szansę na „doścignięcie” pozostałych?
 • Czy ma miejsce konwergencja państw członkowskich UE?
 • Jak widzą państwo przyszłość delegowania pracowników?

II: Rynek pracy UE – w jakim stopniu ujednolicony?

 • Czy niemieckie reformy Schrödera/Hartza proponowane przez UE można uznać za uniwersalny model rozwoju?
 • Czy jeden z modeli narodowych (np. francuski, niemiecki, skandynawski) można uznać za uniwersalny dla całej UE?
 • W jakim kierunku powinna zmierzać UE – naśladowania reform Schrödera/Hartza czy rozbudowy filara socjalnego UE?
 • Regulacje funkcjonujące obecnie – co działa, co należałoby poprawić, co pozwala lepiej rozwijać się gospodarczo a co jest przeszkodą?

III: Migracje pracowników

 • Czy w kontekście dyrektywy 96/71/WE zmierzamy w dobrym kierunku zmian rynku wewnętrznego?
 • Czy można mówić o „wspólnocie interesów” pracowników europejskich, czy ich interesy w każdym kraju są odrębne?
 • Czy propozycja KE ws. dyrektywy jest metodą pozbycia się „nielubianej” konkurencji?
 • Czy dobrą drogą dla Polski jest oparcie rozwoju na taniej sile roboczej?

IV: Przepływ kapitału, towarów i usług

 • Czy możliwe jest wprowadzenie przepisów ułatwiających przepływ kapitału, towarów i usług jednocześnie nie godzących w prawa pracowników?
 • Czy można przyciągać kapitał (zarówno do poszczególnych państw członkowskich, jak i UE jako całości) zachowując wysokie standardy pracy i ochrony socjalnej?
 • Czy wysokie koszty pracy są sprzeczne z wysokim rozwojem gospodarczym?
 • Czy deregulacja rynku pracy niesie za sobą niższy nacisk na innowacje? Czy niski stopień innowacji w Polsce wynika z taniej siły roboczej?

Powyższa lista pytań nie jest wyczerpująca – artykuły zogniskowane wokół innych problemów badawczych związanych z tematyką książki będą również mile widziane.

 

Harmonogram

 1. Przesłanie tytułu i abstraktu w języku angielskim (do 300 słów) do 1 października 2018 r. na adres: morozowski@iz.poznan.pl
 2. Przesłanie artykułu w języku angielskim (od 0,5 do 1,0 arkusza wydawniczego) do 14 grudnia 2018 r. na adres: morozowski@iz.poznan.pl
 3. Publikacja książki: luty 2019 r.

Artykuły zostaną poddane podwójnej recenzji naukowej.

Książka ukaże się w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej.

 

Wymogi formalne tekstu

1) Tekst napisany w języku angielskim o objętości od 0,5 do 1,0 arkusza wydawniczego.

2) Czcionka Times New Roman, 12 pkt., półtora odstępu pomiędzy wierszami.

3) Przypisy oksfordzkie, np. (Znaniecki 1931: 38).

4) Bibliografia według wzoru:

 1. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł. Miasto: Wydawnictwo.
 2. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł rozdziału, Numery stron rozdziału 123—145. in: Nazwisko Imię. Tytuł książki. Miasto: Wydawnictwo.
 3. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Numer czasopisma: Numery stron artykułu 123—145.
 4. Nazwisko Imię. Rok publikacji. Tytuł tekstu. Nazwa strony internetowej. Adres strony internetowej [data dostępu].

 

Kontakt

dr Jacek Kubera kubera@iz.poznan.pl

Tomasz Morozowski morozowski@iz.poznan.pl

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań, Poland

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640