Publikacje

BIZ nr 337: Przemoc a wolność słowa w Internecie – dyskusja nad nową ustawą w Niemczech

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 337/2018

Martin Wycisk, „Przemoc a wolność słowa w Internecie – dyskusja nad nową ustawą w Niemczech”.

Z początkiem 2018 r. weszła w życie ustawa o egzekwowaniu prawa w sieci, przewidująca kary dla operatorów do 50 mln euro za uporczywe tolerowanie nielegalnych treści na platformach społecznościowych (zniesławienie, publiczne nawoływanie do czynów karalnych oraz groźby karalne). Implementacja ustawy budzi kontrowersje co do efektywnego regulowania cyberprzestrzeni i granic wolności słowa. Analogiczny problem zmian w kodeksie karnym i skutecznego egzekwowania nowych regulacji może wystąpić również w Polsce.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640