Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

mgr Karol Janoś

mgr Karol Janoś

politolog; obszary badawcze: polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony Niemiec; Zespół: Niemcy – Europa – Świat

janos@iz.poznan.pl

 

Publikacje

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych

  • (wraz z: K. Czajkowska), Modele zarządzania i nadzoru nad publicznymi i państwowymi mediami elektronicznymi w wybranych państwach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Rynek prasy codziennej w Republice Federalnej Niemiec, w: Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?, (red.) J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
  • Media tureckie w Niemczech na tle procesu integracji i globalizacji, w: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji, (red.) J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014.
  • Wojna i pokój w filozofii Kanta, w: Konteksty wartości, (red.) J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
  • Germany’s and Poland’s engagement in missions and operations of the European Union, w: Reconciliation – Partnership – Security. Cooperation between Poland and Germany 1991-2016, (ed.) K. Marczuk, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2016.

 

Ekspertyzy i opracowania analityczne

  • Wpływ polityków na media publiczne w Niemczech, Portal Spraw Zagranicznych, 18.02.2013.
  • Jak obchodzić się z Rosją po aneksji Krymu? Opinie niemieckiego społeczeństwa, prasy i ekspertów, „Raporty Akademii Europejskiej Krzyżowa”, wrzesień 2014.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640